2014 KKK’lığı MYO ve GATA Sağlık Astsubay MYO Öğrenci Alımı


KKKAstsubay yetiştirilmek üzerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı Meslek Yüksekokulu ve GATA Astsubay Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alınacaktır.

Başvurular, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinden 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında (15 Mayıs 2014 saat 17.00’a kadar) yapılacaktır.

BAŞVURU

a. Hangi Okullara Kayıt Yaptırabileceğim?

Adaylar, kaynak okul durumu dikkate alınarak, yapılacak tek sınavla;

(1) Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu,

(2) GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na kayıt hakkı kazanabilecektir.

Ayrıca kaynak okul durumu dikkate alınarak başarılı olan adaylar, K.K.K.lığı adına Hv.Astsb. MYO’da öğrenim görmek üzere söz konusu okula da gönderilecektir.

 b. Başvuru Koşulları Nelerdir?

(1) Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Giriş Şartlarını” taşımak (K.K.Astsb. MYO, GATA Sağ.Astsb. MYO ve Hv.Astsb. MYO’ya erkek adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(2) Askerlik hizmetini yapmamış olmak, silâhaltında bulunmamak, askerlik çağına giren adaylar için sevk tehirli olmak,

(3) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,

(4) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

(5) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

(6) Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

(7) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

(8) Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,

(9) Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,

(10) Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak,

(11) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullardan 2014 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılında mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),

(12) TABLO-1’de belirtilen kaynak okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak,

(13) 2014 yılında yapılacak YGS sınavına girmek ve belirlenecek olan taban puanın üzerinde puan almak,

(14) Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak,

(15) En fazla 21 yaşında olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir. Yaş hesaplaması; 2014 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1993 yılında doğanlar için 2014 -1993 =21 yaş),

(16) Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.

(17) Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Ortaöğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.

(18) Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan TABLO-3’de belirtilen boy ve ağırlık standartları aranır.

UYARI: Askerî sağlık teşkillerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları kuvvet özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.

c. Kimler Başvuramaz?

(1) Yukarıda başvuracak adaylar için “b” fıkrasında belirtilen koşulları taşımayanlar başvuramazlar. Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyenlerden, okula kaydını yaptırmış olanların bu durumları eğitim-öğretim süresi içinde herhangi bir tarihte tespit edilirse, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(2) TABLO-1 ve TABLO-2’de belirtilen okul türleri ve alanlarından mezun olmak esastır. Benzeri ya da aynı müfredat ile eğitim almış olsalar dahi bu kılavuzda yer almayan okul türü ve alanlarından mezun olanlar başvuramaz.

ç. Başvuru İçin Hangi Okul Türü ve Alanından Mezun Olmak Gerekir?

Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak için kılavuzun sonunda yer alan TABLO-1’de belirtilen okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak gerekmektedir.

 d. YGS’ye Girme Zorunluluğu var mıdır?

2014 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” Bölümünü İşaretlemek Zorunlu mudur?

(1) Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurabilmek için 2014 yılında yapılacak YGS’ye girmek zorunludur.

(2) Adayların, 2014 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” alanını işaretlemiş ya da işaretlememiş olmalarına bakılmaksızın, başvuru kılavuzunda belirtilen usullerle www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinden] başvuru yapmaları zorunludur.

 e. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Başvurular, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinden 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında (15 Mayıs 2014 saat 17.00’a kadar) yapılacaktır. Başvuru formunun genel ağ (internet) üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir şifre belirleyeceksiniz. Daha sonra bu şifreyi kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizin başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir. Ayrıca şifrenizi unuttuğunuz takdirde yeni şifre e-posta adresinize gönderileceğinden ve size ulaşılması gerektiğinde güncel telefon numaranız kullanılacağından başvuru formunda e-posta adresinizi ve telefon numaranızı doğru olarak girmeniz önemlidir.

(2) Başvurunuz esnasında, mezun olduğunuz lise tür ve alanınızın uygun olduğu tüm askerî okul ve programlara başvurunuz doğrudan alınacaktır. Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (Okul türü ve alanınıza uygun olan tercihleriniz, referans numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız veya elektronik ortama kaydetmeniz faydanıza olacaktır.

(3) İkinci seçim aşaması sınavları Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için ortak olarak icra edileceğinden, puanınız yeterli olduğu ve belirlenen kontenjana girebildiğiniz takdirde istediğiniz okula kayıt yaptırabilirsiniz.

(4) Genel ağ(internet) haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir.

f. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Başvuru koşullarından herhangi birini taşımıyorsanız veya bu kılavuzda belirlenen okul türü ve alanından mezun değilseniz, başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

(2) Genel ağ(internet) üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından referans numarası verilmektedir. Referans numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece kendi belirlediğiniz şifre ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SEÇİM AŞAMALARI

 a. İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına Kimler Çağrılacaktır?

(1) Başvuru koşullarını taşıyarak ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylar;

(a) K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu için (İşletme Yönetimi Programı ve Teknik Programlar) YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır. İhtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak teknik bölümlerin tamamı için ve işletme yönetimi programı için ayrı ayrı olmak üzere toplam iki tane “Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenir.

(b) GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır ve ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenir.

(c) K.K.K.lığı adına Hv.Astsb. MYO’da öğrenim görmek üzere gönderilecek adaylar için ayrı bir taban puan belirlenmez. Hv.Astsb. MYO’ya kaynak teşkil eden ve TABLO-1 ile TABLO-2’de belirtilen okul türü ve alanlarından mezun olan adaylar, K.K.Astsb. MYO için belirlenen taban puan ile ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılır.

(2) Başvurusu kabul edilenler arasından seçim aşamalarına çağrılanlar, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinde ilan edilecektir. Seçim aşamalarına katılmaları için çağrılan adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu nedenle, genel ağ(internet)’dan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır. Mağdur olmamanız için, başvuruların tamamlanmasını müteakip Haziran ayı içerisinde durumunuzu öğrenmek üzere www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ(internet) adresinden bilgilerinizi kontrol/takip etmelisiniz.

Başvuru kılavuzunu görmek için tıklayınız..

Başvuru yapmak için tıklayınız..

YORUM YAZ • vs side effects
 • can you get high on
 • infant overdose
 • class
 • 5 preAo
 • hfa administration
 • diabetes type 1
 • can you take more than twice day
 • price walgreens
 • 2 yr olds
 • low blood pressure
 • does cause rash
 • diferencia entre y
 • how many a day
 • personality change
 • sun exposure
 • and alcohol
 • o invega
 • generika 20mg
 • daily for men
 • rash side effect
 • buy generic online
 • what is the drug 400 mg used for
 • taking blood pressure tablets
 • bis 2-6 ani prospect
 • how long does it take infant to work
 • 10 mg tipat
 • baby side effects
 • 43 ans
 • recommended dosage trigeminal neuralgia
 • cream molluscum contagiosum children
 • cures std
 • will get rid scars
 • tsh levels
 • fda
 • 5 years post
 • gel panadol
 • 60 mg capsule color
 • yahoo
 • 20 fiyat
 • precio de generico en mexico
 • coverage
 • interaction
 • 1 eileider
 • bAbA 4 mois
 • duo 625 mg filmtabletta A?ra
 • muscle pain weakness
 • cold sore cream and pregnancy
 • first month
 • gingival hyperplasia
 • recreational use dosage
 • apteka internetowa
 • 7 stA?ck 90 mg
 • ve ms
 • is good for sinus infections
 • low vitamin d
 • used heart problems
 • is available over the counter
 • lethal overdose
 • para que sirve el crema
 • medication for seizures
 • will generic available us
 • do you lose weight
 • pregnancy safe
 • does have a maoi inhibitor
 • allergic reaction to xl
 • what is d 50
 • y -d
 • does acne come back after treatment
 • week 17
 • generic chewable tablets
 • e tirare latte
 • cost of vs.
 • yellow urine
 • how much does it cost
 • side effects lightheadedness
 • should i take for more than 5 years
 • cause diarrhea
 • comed bill pay
 • ratings reviews
 • 4 6mg
 • d walgreens
 • buy online
 • generic solutab recall
 • low testosterone levels
 • e lupus
 • interaction between
 • vomiting
 • 500 mg
 • anxiety medication
 • wellbutrin side effects
 • side effects on liver
 • injection
 • patch 5 sus
 • jrcalc
 • duo 1g
 • cream potency
 • peripheral neuropathy pain
 • side effects women weight gain
 • vs effectiveness
 • opiniAes sobre o
 • cheap no prescription
 • does prozac help with withdrawal
 • medicine pain
 • children under 2 months
 • dose for 2 year old
 • ovulation test
 • kidney
 • chicken pox dosage
 • medication side effects
 • or for sinus infection
 • can take
 • 4154585992
 • side effects appetite
 • gia thuoc 1g
 • can you use pct
 • empeche t il fecondation
 • e usado para aborto
 • vs floxacin
 • can cause stomach pain
 • allergy
 • non drowsy at night
 • e hidroclorotiazida
 • dosage treat trichomoniasis
 • which better or
 • side effects taking while pregnant
 • generic
 • side effects of for miscarriage
 • use erectile dysfunction
 • e provera
 • for asthma and allergies
 • hypothyroidism
 • immediate effects
 • extra strength ingredients
 • classification
 • patent expiration date
 • norweco model 960
 • gingival hyperplasia treatment
 • dark green leafy vegetables
 • side effects weaning off
 • cijena u ljekarni
 • to treat addiction
 • interaction
 • second round 100mg
 • nuclear quad cities generating station
 • magnesium levels
 • yahoo
 • 7008983792
 • vs sodium
 • recurring hives relief reviews
 • arret d'allaitement
 • v.
 • and fsh shots
 • drug side effects
 • happens if just stop taking
 • dla 1 5 rocznego dziecka
 • 5 mg
 • dosage and administration
 • can i take and wellbutrin
 • take before a workout
 • product monograph
 • quais sA?o os efeitos colaterais do
 • should i take everyday
 • e doc
 • expectorant safe pregnant women
 • causing leg pain
 • ds bv
 • when patent expire
 • mezclar pulmicort y
 • target
 • and
 • atrial fibrillation fda
 • can overdose fatal
 • stock forecast
 • trichomoniasis
 • liver function test
 • taking and
 • taken with alcohol
 • can you take xanax and
 • abortionist vacuum procedure
 • medicine
 • what foods should you not eat while taking
 • grupo vision juvenil
 • pastillas para desparasitar
 • empregos. ltda
 • flas 10 mg
 • can get performance anxiety
 • using with cytomel
 • ds dosage cystitis
 • side effects fainting
 • drug interactions
 • diferencia entre la y
 • adalah
 • fda approval children
 • hd prescribing information
 • flovent
 • gel how often to apply
 • mom golf commercial
 • dental work
 • current value stock
 • after 5 years
 • interaction
 • immediate relief
 • syphilis
 • mexico
 • rebate coupon
 • 2 times a day
 • 10 mg packet
 • in capsules
 • tabletas 500
 • can you take concerta
 • how soon should i take
 • expiration
 • hcl 1 gram
 • taking safe while pregnant
 • nombre generico del femenino
 • reviews uk
 • 150 side effects
 • 24 hour non drowsy
 • e extrasistole
 • crema para que sirve
 • effects on fetus
 • respiratory acidosis
 • otc uses
 • hyperammonemia mechanism
 • secondary angle closure glaucoma
 • can and namenda taken together
 • get rid red face while
 • tabs
 • for male infertility treatment
 • can you take while
 • community acquired pneumonia
 • buy online uk
 • for a kidney infection
 • aphex twin discogs
 • burping
 • a elle
 • lyme disease
 • dosing hemodialysis
 • generic prices
 • hypogonadism treatment
 • quem tomou e teve gemeos
 • uk equivalent
 • impotence
 • o primeiro ninguem esquece
 • dosage 20 mg
 • or
 • ok to take while breastfeeding
 • A?el ulotka
 • for interstitial cystitis user reviews
 • side effects coming off
 • can i take with
 • trial sample
 • ointment for genital herpes
 • novartis emulgel 100 g test
 • and alcohol
 • false positive benzodiazepines
 • vs. vs.
 • thermal ciudad real telefono
 • what is drug used for
 • label
 • vitamin e
 • not working abortion
 • active ingredients
 • dangerous pregnant women
 • ayia napa turisti per caso
 • how supplied
 • kids
 • side effects fatigue
 • dosage children strep
 • can u take at night
 • package insert
 • recommended dosage
 • schweiz kaufen
 • suzie q
 • 5 mg tablet
 • how long does take to start working
 • safe take while pregnant
 • lAAke ja alkoholi
 • informacion en espanol
 • antibiotic for strep
 • cream shoppers drug mart
 • drug interactions
 • 500 emorroidi
 • 5 mg tablet
 • eli lilly developing case study
 • pills review
 • evohaler leaflet
 • klonopin interactions
 • comparaison et modopar
 • askapatient
 • cream acne
 • 100 mg street value
 • side effects stop taking
 • united healthcare coverage
 • can you take and
 • taking and for diverticulitis
 • before after pictures people
 • happens girls use
 • free trial voucher
 • onset peak and duration
 • mechanism hyponatremia
 • can you take on a full stomach
 • does raise blood pressure
 • while
 • vs
 • not covered by insurance
 • low levels symptoms
 • 30 mg reviews
 • medication
 • recall
 • can you take with hydrocodone
 • nsaids
 • efectos secundarios
 • teenage depression
 • can u take vicodin
 • regles douloureuses sous
 • uae
 • pregnancy
 • differenza tra e forte
 • why cant you take diet pills with
 • 600 mg high
 • can you take and prozac together
 • vs ambien for sleep
 • pregnancy risk category
 • side effects headache
 • what class
 • results after a month
 • and together
 • shampoo for seborrheic dermatitis
 • inhaler addiction
 • emulgel dzialanie
 • after
 • no prescription
 • 5 ml
 • gel safe when breastfeeding
 • food precautions when taking
 • daily dose cost
 • home remedy
 • I II?I?I? II?I?II? I?IIIIII?I?
 • e minoxidil
 • 37.5mg side effects
 • does jelly work on women
 • paresthesia
 • 24 d
 • cheapest canadian pharmacy
 • use during labor
 • fda approval
 • oral tablet 200 mcg
 • 500 mg directions
 • used for ibs
 • children dose
 • causes constipation
 • when to take medication
 • nursing considerations
 • light fixtures
 • how long does it take for to start working
 • spotting while taking
 • for concentration
 • dosage
 • is generic gluten free
 • is expired safe to take
 • with gonal f
 • traveling while
 • cream alcohol
 • is all delayed release
 • will become available generic
 • together
 • zalf zwanger
 • medicine for gout
 • puedo tomar alcohol si tomo plus
 • and gastrin levels
 • dosage side effects
 • peripheral neuropathy
 • side effects after long term use
 • cr 20 mg drug
 • extended release dosage
 • toxicity signs and symptoms
 • sr 75 opinie
 • why wait to eat after taking
 • roche precio uruguay
 • dose autoimmune hepatitis
 • levels too high
 • 200 a cosa serve
 • cream herpes
 • fever
 • and taken together
 • cr dosing conversion
 • uses
 • i took while pregnant
 • extreme exhaustion
 • common ohss
 • cross sensitivity
 • generic tablets
 • dividend schedule
 • pregnancy side effects
 • kidney failure due
 • ci 85 sale
 • 6 year old
 • breaking out one month after