2014 KKK’lığı MYO ve GATA Sağlık Astsubay MYO Öğrenci Alımı


KKKAstsubay yetiştirilmek üzerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı Meslek Yüksekokulu ve GATA Astsubay Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alınacaktır.

Başvurular, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinden 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında (15 Mayıs 2014 saat 17.00’a kadar) yapılacaktır.

BAŞVURU

a. Hangi Okullara Kayıt Yaptırabileceğim?

Adaylar, kaynak okul durumu dikkate alınarak, yapılacak tek sınavla;

(1) Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu,

(2) GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na kayıt hakkı kazanabilecektir.

Ayrıca kaynak okul durumu dikkate alınarak başarılı olan adaylar, K.K.K.lığı adına Hv.Astsb. MYO’da öğrenim görmek üzere söz konusu okula da gönderilecektir.

 b. Başvuru Koşulları Nelerdir?

(1) Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Giriş Şartlarını” taşımak (K.K.Astsb. MYO, GATA Sağ.Astsb. MYO ve Hv.Astsb. MYO’ya erkek adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(2) Askerlik hizmetini yapmamış olmak, silâhaltında bulunmamak, askerlik çağına giren adaylar için sevk tehirli olmak,

(3) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,

(4) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

(5) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

(6) Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

(7) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

(8) Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,

(9) Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,

(10) Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak,

(11) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullardan 2014 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılında mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),

(12) TABLO-1’de belirtilen kaynak okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak,

(13) 2014 yılında yapılacak YGS sınavına girmek ve belirlenecek olan taban puanın üzerinde puan almak,

(14) Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak,

(15) En fazla 21 yaşında olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir. Yaş hesaplaması; 2014 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1993 yılında doğanlar için 2014 -1993 =21 yaş),

(16) Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.

(17) Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Ortaöğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.

(18) Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan TABLO-3’de belirtilen boy ve ağırlık standartları aranır.

UYARI: Askerî sağlık teşkillerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları kuvvet özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.

c. Kimler Başvuramaz?

(1) Yukarıda başvuracak adaylar için “b” fıkrasında belirtilen koşulları taşımayanlar başvuramazlar. Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyenlerden, okula kaydını yaptırmış olanların bu durumları eğitim-öğretim süresi içinde herhangi bir tarihte tespit edilirse, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(2) TABLO-1 ve TABLO-2’de belirtilen okul türleri ve alanlarından mezun olmak esastır. Benzeri ya da aynı müfredat ile eğitim almış olsalar dahi bu kılavuzda yer almayan okul türü ve alanlarından mezun olanlar başvuramaz.

ç. Başvuru İçin Hangi Okul Türü ve Alanından Mezun Olmak Gerekir?

Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak için kılavuzun sonunda yer alan TABLO-1’de belirtilen okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak gerekmektedir.

 d. YGS’ye Girme Zorunluluğu var mıdır?

2014 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” Bölümünü İşaretlemek Zorunlu mudur?

(1) Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurabilmek için 2014 yılında yapılacak YGS’ye girmek zorunludur.

(2) Adayların, 2014 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” alanını işaretlemiş ya da işaretlememiş olmalarına bakılmaksızın, başvuru kılavuzunda belirtilen usullerle www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinden] başvuru yapmaları zorunludur.

 e. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Başvurular, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinden 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında (15 Mayıs 2014 saat 17.00’a kadar) yapılacaktır. Başvuru formunun genel ağ (internet) üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir şifre belirleyeceksiniz. Daha sonra bu şifreyi kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizin başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir. Ayrıca şifrenizi unuttuğunuz takdirde yeni şifre e-posta adresinize gönderileceğinden ve size ulaşılması gerektiğinde güncel telefon numaranız kullanılacağından başvuru formunda e-posta adresinizi ve telefon numaranızı doğru olarak girmeniz önemlidir.

(2) Başvurunuz esnasında, mezun olduğunuz lise tür ve alanınızın uygun olduğu tüm askerî okul ve programlara başvurunuz doğrudan alınacaktır. Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (Okul türü ve alanınıza uygun olan tercihleriniz, referans numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız veya elektronik ortama kaydetmeniz faydanıza olacaktır.

(3) İkinci seçim aşaması sınavları Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için ortak olarak icra edileceğinden, puanınız yeterli olduğu ve belirlenen kontenjana girebildiğiniz takdirde istediğiniz okula kayıt yaptırabilirsiniz.

(4) Genel ağ(internet) haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir.

f. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Başvuru koşullarından herhangi birini taşımıyorsanız veya bu kılavuzda belirlenen okul türü ve alanından mezun değilseniz, başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

(2) Genel ağ(internet) üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından referans numarası verilmektedir. Referans numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece kendi belirlediğiniz şifre ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SEÇİM AŞAMALARI

 a. İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına Kimler Çağrılacaktır?

(1) Başvuru koşullarını taşıyarak ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylar;

(a) K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu için (İşletme Yönetimi Programı ve Teknik Programlar) YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır. İhtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak teknik bölümlerin tamamı için ve işletme yönetimi programı için ayrı ayrı olmak üzere toplam iki tane “Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenir.

(b) GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır ve ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenir.

(c) K.K.K.lığı adına Hv.Astsb. MYO’da öğrenim görmek üzere gönderilecek adaylar için ayrı bir taban puan belirlenmez. Hv.Astsb. MYO’ya kaynak teşkil eden ve TABLO-1 ile TABLO-2’de belirtilen okul türü ve alanlarından mezun olan adaylar, K.K.Astsb. MYO için belirlenen taban puan ile ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılır.

(2) Başvurusu kabul edilenler arasından seçim aşamalarına çağrılanlar, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinde ilan edilecektir. Seçim aşamalarına katılmaları için çağrılan adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu nedenle, genel ağ(internet)’dan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır. Mağdur olmamanız için, başvuruların tamamlanmasını müteakip Haziran ayı içerisinde durumunuzu öğrenmek üzere www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ(internet) adresinden bilgilerinizi kontrol/takip etmelisiniz.

Başvuru kılavuzunu görmek için tıklayınız..

Başvuru yapmak için tıklayınız..

YORUM YAZ • lesbian porn browser
 • days ago videos blonde views
 • tv pussy bloopers
 • Hot ass perfect
 • collrge girls fuck niggers
 • small black naked girls
 • joung teen fuck
 • legal hot anal teens
 • march sex anal
 • teen black oral sex
 • gisele bundchen naked pictures
 • wife street fuck
 • young black girles
 • free daily porn video uploads
 • hardcore cum partys
 • xxx sex ice
 • inch inseam womens pants petite
 • sexual pleasure for wife
 • shemale video sex sites
 • oral sex wallpaper
 • free tiny girl porn video
 • erotic mature neighbor videos
 • black midgets pussy filled with cum
 • galerie hairy pussy mature
 • latina chicks black dicks
 • free porn video browser
 • dick girl bride manga
 • girls first time sex with girls
 • innocent young models nude video
 • free anal sex information safe positions
 • venom movies porn
 • asking girl about a orgy sex
 • Anal orgy movies
 • ass whipping pussy
 • twitter porn stars pics
 • porn sex free blackberry
 • japaneese hairy schoolgirl pussy
 • home hien video of sex
 • free screaming sex movies
 • free arab tampon anal videos
 • teens amateur video
 • pictures of korean girls naked
 • teen dream girl
 • song titled my girls pussy
 • huge anal butt plug
 • flexible teenage blonde fucking black dick
 • asian girl nude pics
 • ass coed girls
 • youngest anal movies blonde
 • erotic home made video
 • sleeping brunette sex tube movie
 • teen puffy real blonde pubes
 • beauty the porn star video
 • mature black women xxx pictures
 • free black ebony mamas
 • moms boobs pic gallery
 • sex asian woman caucasian man
 • Lesbian gym teacher porn
 • The girls next door sex
 • life quotes for teenage girls
 • free clothed sex video
 • paris hilton pussy sidekick pics
 • public amatuer sex movies
 • thick white girls taiking black cock
 • ass movie video
 • free young chubby girls porno vids
 • girlfriend video sex ass
 • anal yeast infection pictures in men
 • White teen ass shaking
 • fuck tigh shemalet pussy tube
 • asian big tit videos
 • hot lesbian butt
 • amatuer couples stram videos
 • bobbys porn vids
 • casual sex video
 • homade videos wives caught cheating porn
 • blonde chick pics
 • tara griswold nude naked pics
 • sex pics mai valentine
 • free movies blonde deepthroats
 • free videos amatuer matures having sex
 • milf anal sex pics
 • pussy fucking sucking
 • thai asian porn anal fisting
 • bad girls porn video
 • dick lick stories
 • bisex erotic art
 • naked teen fanny
 • naked female celebrity galleries
 • female domination sex movies
 • free porn nasty girl
 • tiffany ftv pours water in pussy
 • african ass pic galleries
 • Ass big fucking
 • orgasm movies porntube
 • fuck japan ass girl
 • girl spreading open ass for pics
 • free tiny tiny teen porn videos
 • girls lookin for sex teen sites
 • porn actor picture john holmes
 • japanese taboo porn videos
 • sex with a virgin guy video
 • mature porn pussy licking
 • petite girls huge toy violet
 • teen lipstick lesbians porn
 • nice ass mature amature pics
 • teeny bopers naked
 • sex machines grils orgasm video
 • naked mature woman galleries
 • xxx mature pron
 • free asian schoolgirl upskirt mpegs
 • Girl anal fucking
 • free shemale on shemale vids
 • torrie les sex videos
 • taste of asian pussy
 • sweet petite pornbb
 • bad babysitter fuck pics
 • illegal young innocent beauty porn
 • max glamour girls rss
 • girl rubbing dick
 • amateur w wife first anal
 • free old granny sex video
 • sexy mature ladies free galleries
 • girls getting butt fucked
 • black dick in fanny
 • masturbation porn tease video
 • black sexy women photos
 • amateur wife blowjob video
 • hot asian schoolgirls pussies fucked
 • sister in law sex vids
 • very young teen porn tubes
 • twink pussy tits
 • casting couch interview ass fucked videos
 • naked sexy fitness babes
 • lesbians haveing sex video
 • free cartoon hardcore porn
 • most erotic teen antuanette
 • teen males fucking free videos
 • anorexia anorexic pictures girls
 • asian girls with natural breasts
 • frree blowjob facial movies
 • swim bikini wet sexy under water
 • sexy rare asian women
 • chubby girls with tiny tits
 • bikini pleasure movies
 • lil girls pussy smell stories
 • free blonde milf threeway movies
 • Young cute girls nude
 • Hot girls taking there clothes off
 • reality wife in kitchen tubes
 • videos de dupla penetra o anal
 • girl getting dick slapped
 • men like sex with little girls
 • young cartoon porn videos
 • ex girlfriend ass girls
 • Girl force to fuck
 • fister young ass
 • Pink pussy porn
 • sex breasts voyeur
 • totally free teen porn movies
 • ami grove pussy
 • young fuck porn perky homemade
 • wife black cock forum
 • closeup ass porn
 • who is the youngest looking pornstar
 • porn upload video
 • posted in channel flurl amateur sex
 • pictures asian women young nude
 • Girls want fuck
 • chezk girls porn
 • list of teen girl celebrities
 • girl removes her shirt video
 • Videos of teens getting fucked
 • big cock handjob movies
 • white chicks black cocks
 • dee ebony pornstar
 • xxx rated lesbian porn
 • free fuck movies long
 • popular teen rebel cliques in movies
 • real girls fucking movies
 • young black girls naked
 • Being john malkovich sex scene
 • black lesbian coples
 • nude celebrities hottest naked celebs porn
 • Naked chick pics
 • strayx sex movies
 • free ftv girls larysa videos xnxx
 • very sexy young girls
 • raven girl leather porno movie
 • la girls naked movies
 • tiny blonde pussy
 • black teens wild
 • big tits blonde girl
 • free movies of babes sucking dick
 • pied asian girls
 • bi girl fuck
 • girls rubbing g spots porn
 • Mass effect lesbian sex
 • milfs and sexy teens
 • is anal sex illegal in ohio
 • my step daughters pussy
 • anal sex sluts
 • swingeres porn videos
 • library pussy flashing
 • big penis tight pussy
 • free teen cumshot facial videos
 • sexy slow motion tattoo butt
 • girls night out movie
 • shower girl bikini
 • sexy black naked women
 • free japanese teen nude photos
 • naked sucking women videos
 • petite stone pants
 • free gat sex movie
 • Nude girls having sex
 • stripdown tanga airport naked girl pussy
 • Donna feldman sex scene
 • hot naked models showing pussy
 • sportbike pics babes
 • teen flashing tits porn
 • her name was lisa porn movie
 • amateur ex girlfriend video
 • latinas black sex
 • teen convinced of blowjob videos
 • widow porn videos
 • japan lolota sex
 • Indian housewife nude pictures
 • funny ass sex
 • nude very young large breasted girls
 • Teen video free
 • latin teen amateur porn
 • free erotic amiture sex videos
 • porn videos long free teens
 • teen age oral sex
 • sex story with teen girl
 • teenage girls tight lubriion
 • bulging nipples video
 • Indian sex sences
 • petite college freshman girls
 • pussy sucking lesbian pics
 • free hardcore gallery thumbnails
 • sex party uploads
 • Vanessa hudgens sexy ass
 • naked girls and airplanes hardcore
 • naked girl video galleries
 • lesbian whipped ass
 • teen video young porn
 • candid pictures of sex
 • pussy fuck photos
 • hot naked girls stripping teen
 • full facial wives
 • White boy fucking black girl
 • Sexy indian girl fuck
 • interracial facial pictures
 • young faced teen porn
 • Wifes first threesome
 • Sexy lesbians photos
 • young girls with bullet nipples
 • free video lesbian sex
 • free streamming porn videos
 • toler beauty pagent videos
 • oral sex fotos
 • soft shell pants for petite women
 • pussy an porn
 • ugly girl with great tits
 • tube porn videos se teens nude
 • naked girl named autumn
 • free vids couples making love
 • unbelievable pussy insertion
 • sex videos of college couples
 • big tit mature movies cartoon
 • blonde college girls sex
 • pics chicks xxx
 • nude pics of coco icets wife
 • Pics naked girl
 • teen girlfriends homemade
 • Squirting pussies videos
 • petite sexy women
 • Sexy girls wearing bikini
 • paradise teens sex
 • real girlfriend strip blowjob
 • full bush pussy
 • amazing sexy teen
 • chyna movie japan
 • harleys and girls pics
 • extreme anal insertion gallery
 • free bondage porn movies tube
 • girls do guys in the ass
 • my nude teen girl
 • sexy muscle girl domination
 • Naked vanessa hudgens pics
 • delta white interracial video
 • sexy asian cameltoe swimsuit
 • blonde loves black
 • lick ass sex
 • mr inch and the shemale pussys
 • free older fucking younger porn
 • naked teens pictures by themselfs
 • black sex free vidoe
 • young couple pleasure mature
 • milf orgasm sex porn
 • big ass anal teens
 • amateur picture dump
 • homeless girl sex videos
 • streaming online free anime porn video
 • japan meido tits
 • black beach girls fucking
 • ass point video movie
 • Hot boob grabbing
 • Group sex personals
 • amateur black teen girls nude
 • blonde transexuals powered by phpbb
 • black panther video
 • pbase sexy wife
 • crying sex vids
 • extrait videos x cul de black
 • anal lesbian thumbnails
 • sexy hot lesbians kissing while naked
 • free mature porn anal
 • milf xxx interracial
 • porn girl pain cry
 • husband with wife finds him video
 • rough gystyle sex video
 • young boys and girls sex nude
 • free interracial young fuck
 • wives fuck housepets
 • huge natural breasts and free video
 • kimberly guilfoyle bikini pics
 • closeup pussy internal
 • Anal lesbian strap
 • watch arabic sex movies