2014 KKK’lığı MYO ve GATA Sağlık Astsubay MYO Öğrenci Alımı


KKKAstsubay yetiştirilmek üzerek Kara Kuvvetleri Komutanlığı Meslek Yüksekokulu ve GATA Astsubay Meslek Yüksekokulu’na öğrenci alınacaktır.

Başvurular, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinden 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında (15 Mayıs 2014 saat 17.00’a kadar) yapılacaktır.

BAŞVURU

a. Hangi Okullara Kayıt Yaptırabileceğim?

Adaylar, kaynak okul durumu dikkate alınarak, yapılacak tek sınavla;

(1) Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksek Okulu,

(2) GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na kayıt hakkı kazanabilecektir.

Ayrıca kaynak okul durumu dikkate alınarak başarılı olan adaylar, K.K.K.lığı adına Hv.Astsb. MYO’da öğrenim görmek üzere söz konusu okula da gönderilecektir.

 b. Başvuru Koşulları Nelerdir?

(1) Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde düzenlenmiş olan “Giriş Şartlarını” taşımak (K.K.Astsb. MYO, GATA Sağ.Astsb. MYO ve Hv.Astsb. MYO’ya erkek adayların başvuruları kabul edilecektir.),

(2) Askerlik hizmetini yapmamış olmak, silâhaltında bulunmamak, askerlik çağına giren adaylar için sevk tehirli olmak,

(3) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin TSK askerî okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak,

(4) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak),

(5) Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

(6) Frengi vb. bulaşıcı hastalığı bulunmamak,

(7) Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pepemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

(8) Duymasında herhangi bir kusuru bulunmamak,

(9) Derecesine bakılmaksızın (Renk körlüğü, şaşılık, miyop, hipermetrop ve astigmat) herhangi bir göz kusuru bulunmamak ve lazer ameliyatlısı olmamak,

(10) Sevk edileceği askerî sağlık teşkillerinden “ASKERÎ ÖĞRENCİ OLUR” kaydını içeren sağlık raporu almak,

(11) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan ve Genelkurmay Başkanlığınca onaylanan lise ve dengi okullardan 2014 yılında mezun olmuş/olacak durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılında mezun olmuş olmak (kesin kayıtların başlangıcına kadar mezun olmak),

(12) TABLO-1’de belirtilen kaynak okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak,

(13) 2014 yılında yapılacak YGS sınavına girmek ve belirlenecek olan taban puanın üzerinde puan almak,

(14) Yurt dışındaki okullardan mezun olanlar için lise ve dengi okullarıyla denkliğini belirten, Millî Eğitim Bakanlığınca onaylanmış belgeye sahip olmak,

(15) En fazla 21 yaşında olmak (01 Ocak 1993 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilir. Yaş hesaplaması; 2014 yılından gün ve ay gözetmeksizin doğum yılının çıkarılması ile hesaplanır. Örneğin; 1993 yılında doğanlar için 2014 -1993 =21 yaş),

(16) Her ne sebeple olursa olsun yaş düzeltmesi yaptıranların düzeltmeden önceki yaşları dikkate alınır.

(17) Şehit, muharip gazi veya malul gazi çocuklarına kontenjanın % 5’i oranında ilave kontenjan verilecektir. Diğer adaylar için tespit edilen baraj puanının (Ortaöğretim Başarı Puanı dâhil edilmemiş ham puana göre) % 90’ını alan Şehit, Muharip Gazi veya Malul Gazi çocukları ikinci seçim aşaması sınavlarına kabul edilecektir.

(18) Başvuruda bulunan adaylarda, TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak hazırlanan TABLO-3’de belirtilen boy ve ağırlık standartları aranır.

UYARI: Askerî sağlık teşkillerince verilecek raporlara dayanılarak sağlık durumları kuvvet özelliklerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir.

c. Kimler Başvuramaz?

(1) Yukarıda başvuracak adaylar için “b” fıkrasında belirtilen koşulları taşımayanlar başvuramazlar. Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek, asılsız belge düzenleyenlerden, okula kaydını yaptırmış olanların bu durumları eğitim-öğretim süresi içinde herhangi bir tarihte tespit edilirse, okul ile ilişikleri derhal kesilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.

(2) TABLO-1 ve TABLO-2’de belirtilen okul türleri ve alanlarından mezun olmak esastır. Benzeri ya da aynı müfredat ile eğitim almış olsalar dahi bu kılavuzda yer almayan okul türü ve alanlarından mezun olanlar başvuramaz.

ç. Başvuru İçin Hangi Okul Türü ve Alanından Mezun Olmak Gerekir?

Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuruda bulunmak için kılavuzun sonunda yer alan TABLO-1’de belirtilen okul türlerinden ve TABLO-2’de belirtilen alanlardan mezun olmak gerekmektedir.

 d. YGS’ye Girme Zorunluluğu var mıdır?

2014 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” Bölümünü İşaretlemek Zorunlu mudur?

(1) Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvurabilmek için 2014 yılında yapılacak YGS’ye girmek zorunludur.

(2) Adayların, 2014 ÖSYS Aday Bilgi Formunda “Askerî Okullara Girme İsteği” alanını işaretlemiş ya da işaretlememiş olmalarına bakılmaksızın, başvuru kılavuzunda belirtilen usullerle www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinden] başvuru yapmaları zorunludur.

 e. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Başvurular, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinden 25 Mart-15 Mayıs 2014 tarihleri arasında (15 Mayıs 2014 saat 17.00’a kadar) yapılacaktır. Başvuru formunun genel ağ (internet) üzerinden doldurulması esnasında kendinize ait bir şifre belirleyeceksiniz. Daha sonra bu şifreyi kullanarak, kendi bilgilerinizi kontrol edebilir, varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinizin başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için, şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir. Ayrıca şifrenizi unuttuğunuz takdirde yeni şifre e-posta adresinize gönderileceğinden ve size ulaşılması gerektiğinde güncel telefon numaranız kullanılacağından başvuru formunda e-posta adresinizi ve telefon numaranızı doğru olarak girmeniz önemlidir.

(2) Başvurunuz esnasında, mezun olduğunuz lise tür ve alanınızın uygun olduğu tüm askerî okul ve programlara başvurunuz doğrudan alınacaktır. Başvuru formunu doldurmayı müteakip “Başvurumu Kaydet” sekmesine bastığınızda başvurunuz tamamlanmış olacak ve karşınıza çıkacak sayfada başvurunuzla ilgili bilgiler (Okul türü ve alanınıza uygun olan tercihleriniz, referans numaranız vb.) yer alacaktır. Bu sayfanın çıktısını almanız veya elektronik ortama kaydetmeniz faydanıza olacaktır.

(3) İkinci seçim aşaması sınavları Kara Harp Okulu ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları için ortak olarak icra edileceğinden, puanınız yeterli olduğu ve belirlenen kontenjana girebildiğiniz takdirde istediğiniz okula kayıt yaptırabilirsiniz.

(4) Genel ağ(internet) haricinde yapılan başvurular (Dilekçe, mektup vb. yöntemlerle) kabul edilmeyecek ve bu başvurulara cevap verilmeyecektir.

f. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(1) Başvuru koşullarından herhangi birini taşımıyorsanız veya bu kılavuzda belirlenen okul türü ve alanından mezun değilseniz, başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

(2) Genel ağ(internet) üzerinden başvuru yapıldıktan sonra sistem tarafından referans numarası verilmektedir. Referans numarası verilmiyorsa, başvurunuz kabul edilmemiş demektir. Başvurular esnasında başvuru şartlarına uymayan bir durumunuz olduğu takdirde program tarafından ikaz edileceksiniz. Başvurular devam ettiği sürece kendi belirlediğiniz şifre ile programa girip bilgilerinizde güncelleme yapabilir ve çözemediğiniz sorunlarla ilgili olarak verilen irtibat numaralarını arayabilirsiniz. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa, başvuruların devam ettiği dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak olan yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmayacaktır.

SEÇİM AŞAMALARI

 a. İkinci Seçim Aşaması Sınavlarına Kimler Çağrılacaktır?

(1) Başvuru koşullarını taşıyarak ön kayıt başvurusu kabul edilen adaylar;

(a) K.K. Astsubay Meslek Yüksek Okulu için (İşletme Yönetimi Programı ve Teknik Programlar) YGS (1, 2, 3, 4, 5, 6) puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır. İhtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak teknik bölümlerin tamamı için ve işletme yönetimi programı için ayrı ayrı olmak üzere toplam iki tane “Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenir.

(b) GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksek Okulu için YGS-1 ve YGS-2 puan türlerinde aldıkları puanlardan en yüksek olanı esas alınarak sıralanır ve ihtiyaç duyulan aday sayısına bağlı olarak “Öğrenci Seçim Aşamalarına Çağrı Puanı” belirlenir.

(c) K.K.K.lığı adına Hv.Astsb. MYO’da öğrenim görmek üzere gönderilecek adaylar için ayrı bir taban puan belirlenmez. Hv.Astsb. MYO’ya kaynak teşkil eden ve TABLO-1 ile TABLO-2’de belirtilen okul türü ve alanlarından mezun olan adaylar, K.K.Astsb. MYO için belirlenen taban puan ile ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrılır.

(2) Başvurusu kabul edilenler arasından seçim aşamalarına çağrılanlar, www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ (internet) adreslerinde ilan edilecektir. Seçim aşamalarına katılmaları için çağrılan adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir. Bu nedenle, genel ağ(internet)’dan seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır. Mağdur olmamanız için, başvuruların tamamlanmasını müteakip Haziran ayı içerisinde durumunuzu öğrenmek üzere www.kkk.tsk.tr/PerTem/ana1.asp veya www.kho.edu.tr genel ağ(internet) adresinden bilgilerinizi kontrol/takip etmelisiniz.

Başvuru kılavuzunu görmek için tıklayınız..

Başvuru yapmak için tıklayınız..

YORUM YAZ • hottest butt in porn
 • nude young russian girl
 • naked new school girls
 • big blonde nude pics
 • black boy bare butt
 • black pussy creampie pictures
 • cumshot movies mature
 • girl rubbing ass on dick
 • survivor girls nipples
 • redhead anal movies
 • teen girl kissing teen girl
 • house wife threesome galleries trailer
 • big fat hairy pussy movies
 • black fat sugar mamas pussy
 • young ebony women thumbs
 • young teen homemade pussy
 • xxx asian young free
 • couples seduce teens free movie
 • female swingers pictures
 • girls dresses in sexy clothes
 • blonde movies pictures
 • blonde teen in bikini
 • free thin black girls
 • guys fuck girls shower
 • sexy threesome videos
 • freaky and filthy girl porn
 • young quick sex videos
 • dy fucks young hot teen daughter
 • couples for sex boise idaho
 • black anal balloon
 • sexy hot mature moms
 • boobs tits natural boobs pussy tiites
 • black white pictures of micheal jackson
 • lesbain ass licking videos
 • naked lesbians fuck videos free
 • wet orgasm videos
 • Hottest teen lesbian
 • free sexy shemale feet pics
 • sex ass anal ameteurs videos
 • diego rivera sex scene frida movie
 • sheer see thru teen panty galleries
 • stud fetches shemale girlfriend
 • birthday party themes for teens adults
 • girl watches friends fuck
 • sex blojob streaming video
 • nastiest ever asian free adult videos
 • Girls sucking boobs
 • horney old pussy
 • black babes white dick cumshot compalation
 • blacks on blondes anal
 • amateur porn young girl free
 • university girl sex
 • naked girls videos photos
 • young sexi girls masterbating
 • homosexuals to fuck in norwich uk
 • medieval torture sex pictures
 • black men and teens
 • free hardcore pussy thumbnails
 • cartoon show porn videos full length
 • video models topless
 • video brazilian or bikini
 • Girls with very big boobs
 • long teen hardcore vids
 • netflix for erotic movies
 • free videos of hardcore fags
 • neighbors wife sex story
 • nude asian teens video
 • halloween sex party ideas
 • butt fuck videos
 • free hardcore porn school girl vids
 • big ass party cd
 • two bis one pussy
 • sexy teen squirts
 • big brother australia girls naked
 • party girls in club
 • in the act pictures of couples
 • dicks hot chicks amy reid
 • movies erotic songs
 • free human verses sex movies
 • pussy titty licking free porn
 • Amanda holden sex vid
 • tits ass vids
 • free solo open pussy videos
 • free hardcore lesbian gangbang porn
 • video girl nude
 • non nude teen models vids
 • penelope cruz full porn videos
 • oldest granny porn movies
 • asian and crossdress and teen
 • tight teens getting butt fucked
 • latest gossip on black celebrity couples
 • true stories of interracial slutwife
 • sexy hot mature older women
 • Smoking hot pussy
 • sex organs in throat
 • chubby and mature pussy
 • young jeezy tear dat pussy
 • sexy ebony babes get banged
 • pyjamas down teenage girl spanking stories
 • gallery of pierced female nipples
 • free gyno pussy licking stories
 • youngest girls naked videos legal
 • tan lined girl pics revealed
 • Big ass wife
 • high school girls wrestling pictures
 • wet girls with big tits
 • porno asian school
 • pictures on vampire beauty
 • erotic hanging pictures
 • let me fuck your girlfriend
 • tina cock jerry terry ky pussy
 • fat black women anal creampies pornhub
 • Nice girls ass
 • black juju video
 • anatomy fuck cartoons japanese
 • black dick gets white girl
 • black fuck riding skills
 • ameture milf orgasm video
 • free naked young girl pictures
 • interracial sex with my wife
 • amateur handjob posted free video cfnm
 • use my wife pictures and comment
 • japanesse mom forced sex
 • hot pink pussy wallpaper
 • little teen bald pussy
 • skiny teenager naked blowjob
 • big bouncing boobs movie free
 • female blowjob movies trailer s
 • montserrat lombard naked pics
 • Kim kardashian sex video pics
 • young ammature school girls fucking
 • fat mature shows pussy
 • roleplay video sex schoolgirl
 • Girl fake orgasm
 • fucks girls pussy creampie
 • asian lesbian pis
 • cute womens tits vids
 • asian blow job movies
 • vietnamese girls fuck
 • sexy mentally retarded girls
 • ebony lesbian strapon sex videos
 • free latin teen pussy pics
 • naked old women video free
 • pics of cars girls marijuana
 • naked japan schoogirls
 • sex cartoon in japan
 • pictures of young cotton mouth snakes
 • free housewives pussy housewife pussy
 • she males big ass video
 • asian toes girls galleries
 • top sex position pics
 • Pakistani sexy girls videos
 • real young girls camp porn videos
 • free pictures of asian soaps
 • online sex video girls ears
 • black penis pics girls
 • caribbean young girls pussy
 • mature skinny videos
 • What is there to do in texarkana for teens
 • hot girl teens in the shower
 • free amateur french porno
 • long tube mature lesbian
 • Xxx adult sex videos
 • free big ass vedeo xxx
 • free porn big tits amateur
 • free porn videos mature housewife
 • hardcore milf sex video gallery deepthroat
 • sexy girl pics surfing magazine
 • wife backseat sex pics
 • petite mother of the bride dresses
 • wife used as sex slave
 • Teacher sex video
 • Dragon ball sex movie
 • hentai sex fuck
 • who has the sexy ass
 • asian pregnant gallery latex
 • teen girls getting laid
 • big hairy juicy pussy
 • girls black mary janes
 • sexy lesbian black teens
 • clit fingering videos
 • ebony brazilian black tube
 • free porn videos sleeping drunk girls
 • fat ass black porn
 • hot amateur strip videos
 • classic sex teen
 • petite womens denim leggings
 • amateur butt fuck videos
 • teen girls tube sex
 • nude mature amateur porno
 • Hot wifes sex
 • free young teen girl sex videos
 • mature lesbians kissing teens
 • little girl singing dreamgirls asian
 • young girl sex slaves images
 • lisa simpson porn free pics
 • girls licking guys ass pics
 • mature umd movies
 • bloody during oral sex
 • public videos sex
 • pimpy black teen
 • drunk girl fucking at a party
 • threesome lesbians with dildos
 • none nude sexy teens
 • lesbian studs having sex
 • dy fucking pussy
 • young teen gils
 • pussy on my space
 • cum on the young girls pussy
 • free interracial sex photo
 • spank free porn amateur
 • and girls sex videos
 • black girl fucking weird
 • free porn movies without signing up
 • hot wet hairy pussy
 • asian webcam live
 • teen try anal
 • silk stockings for the very petite
 • footsie babes free movies destiny
 • sexy panty girl tubes
 • young nudist couples
 • sexual positions big boobs
 • girls talk of first time anal
 • celebrity babes in sex videos
 • free blackberry compatable porn vids
 • pussy scope home
 • transsexual vibrator anal
 • orgasm wife streaming video
 • best black porn sight
 • husben and wife fuck big cock
 • sexy nonnude mature
 • Busty girls in bikinis
 • lindsay lohan bikini at piven party
 • ameture african adult sex movies
 • free huge mom ass vids
 • Hardcore anal milfs
 • girl walks around streets naked
 • Girls showing there vaginas
 • Straight girl seduced by lesbian
 • Katherine heigl sex scene video
 • Naked girl in my bloody valentine
 • neyo oral pics
 • black beauty pill
 • pictures of pornstar bailie stone
 • tiny little bikini porn
 • emo girls flashing
 • young teen girls with lesbian ladies
 • Gallery hardcore sex teen
 • schoolgirl tossing boys porn
 • fingering and licking pussy
 • pics of evan from biohazards wife
 • im bored out of my pussy
 • hot coed party sex video
 • girl guys having sex
 • black lesbians bent over
 • amateur porn video community
 • girls wearing tight shorts pics
 • funny naked guy penis pictures
 • extremely young looking blowjob
 • hot sex positions pictures
 • galleries of naked asian girls
 • free lady boy fuck porn
 • phat black anal fisting
 • wife tells husband to fuck babysitter
 • slutwives pregnant with black babies
 • interracial twink porn
 • free vids sexy hot babes
 • ebony free porn downloads
 • japaneese gang bang
 • upclose sex pictures
 • tna videos black girl white boy
 • Nude girls on the farm
 • Fuck ass teens
 • danish teen cumshots
 • naked girls gone wild videos
 • players nasty black porn magazine
 • Courtney cox nude video
 • two girls one teacher sex video
 • long interracial porn
 • big cock and big pussy
 • girlfriend anal fisting her bf
 • girls having with their tits
 • mature bitches daily galleries
 • roughest anal sex in porn star
 • illegal young sex pic
 • Kareena kapoor nude videos
 • Adult fucking teen
 • chubby chunky naked teens
 • pink nipples pics
 • young boy and girl sex movies
 • maternity clothes plus size and petite
 • hardcore mature squirting pictures
 • girls kissing hardcore
 • big ebony women pics
 • anal beads masturbation pics
 • sexy naked girls fucki
 • nicole pussy dolls new man
 • nude teen sport video
 • video young cunt licking
 • latino shemale sex
 • How to lick a pussy video
 • pics mature sucking boys cock
 • hairy pussy porn hall of fame
 • tony danza butt pics
 • free videos squirtng pussy
 • show dy your pussy porn
 • amature teens lesbians
 • Teen sex gratis
 • russian blonde mature and young guy
 • young girl fucking grandpa
 • ass models pics porn
 • threesome sex videos mmf
 • naked teen sexy bitches
 • homemade amateur porn videos and pictures
 • milk nipples oriental asians pics
 • xxx pornstar sex pictures free
 • older men teen girls sex videos
 • hd tiny tits skinny girls
 • gd up girls xxx
 • teen dreams lesbians
 • naked teenage college girls
 • black and white girls dresses
 • girls anal gaping
 • japanese mature women need sex to
 • xxx free sex videos granny
 • large nipples pics gallery
 • nude pics young boys older women
 • serious adhd in teen girls
 • asian teens undress
 • lesbian orgasm free trailers
 • shemale doing girls
 • teen asian video free
 • hien amateur sex cams
 • girls vagina hole pics
 • sell homemade sex video
 • housewife mature videos
 • free amateur large natural breasts movies
 • porn torrent wicked pictures
 • free naked fat woman pictures
 • sex videosblack teens
 • girl does deep deep throat
 • womens pictures with hairy bikini lines
 • Lesbian having sex pictures
 • free natural boobs xxx vids
 • girls pussy in public
 • mature hairy cunt movies
 • my mature asian porn pictures
 • kendra sex videos
 • sexy teen halloween costumes
 • men on pussy
 • Nb riders pretty girl
 • anal sex in different cultures
 • avatar hentai porn pics
 • tiny porn girls
 • hot black tight ass
 • christine young online videos
 • xhamster shaved teen pussy
 • sex vedios lesbian
 • asains sexy shemale
 • mexican lesbians love ass sex
 • girls beach topless
 • american pie naked mile naked pics
 • miley cyrus fake porn pics
 • amature anal sex wife videos
 • nude wife galleries
 • Teen lesbians licking ass
 • Black and with sex
 • schcoolgirl fingering herself
 • nude sexy girls vids
 • men anal sex toy
 • korean teen nude model
 • free nude pictures of asian women
 • dick in a black wet pussy
 • pussy tits elbow
 • finger orgasm free video
 • Sexy ass street
 • sex tapes of hot girls
 • video asian nudes
 • sexy wife naked thumbs
 • lomg sex videos
 • sexy womans breasts
 • wife slut erotic free stories
 • girls fucking shemale ass
 • girl broadcast video feed
 • black girls with strap ons fuck
 • free ladyboy shemale transexual photos
 • woman performing oral sex
 • mature lesbian teaching teen
 • young teen porn couples
 • sexy naked beach babes
 • japanese wife of suharto
 • breasts pussy cunt beach viedo
 • babes picture gallerys
 • violent teen orgasm
 • pulled nipples videos
 • petite young thumbs
 • teen asian fuck black dick
 • Cum on ass pics
 • anal lesbian teen lick
 • owl city adam young pictures