2014 Deniz Astsubay MYO Başvuruları


DamyoDeniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının yüzer ve kara birliklerinde sınıfı ile ilgili kadro görevini yürütecek düzeyde Deniz Astsubayı yetiştirmek amacıyla; Lise ve Dengi Okul mezunu öğrenci alınacaktır.
Başvurular 25 MART 2014 tarihinde başlayacak ve 15 MAYIS 2014 tarihi saat 23.59’da sona erecektir. Başvurular sadece www.damyo.edu.tr internet adresleri üzerinden yapılacak olup, şahsen ve posta yolu ile başvurular kabul edilmeyecek/dikkate alınmayacaktır. 

GİRİŞ KOŞULLARI

1. GENEL KOŞULLAR:

 a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

 b. Astsubay Meslek Yüksek Okulları Yönetmeliğinin 44.üncü maddesinde düzenlenmiş olan

“Astsubay Meslek Yüksek Okulları Giriş Koşullarını” taşımak

 c. “Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler için Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte belirtilen yüklenme ve kefalet senetlerini düzenlemek,

 ç. Askerlik hizmetini yapmamış olmak,

 d. Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmış olmamak, sivil okullardan ise çıkarılmış olmamak. 

2. ÖĞRENİM İLE İLGİLİ KOŞULLAR:

 a. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devam mecburiyeti olan Lise ve Dengi Okullardan 2014 yılında mezun olacak adaylar için kesin kayıt tarihine kadar mezun durumda olmak veya dönemine bakılmaksızın 2013 yılında mezun olmak.

 b. Yurt dışındaki okullardan (lise ve dengi okullar) mezun öğrenciler için mezun olduğu okulların denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış olmak,

 c. Başvuru Kılavuzunun TABLO-2’de yer alan okul türlerinden ve kılavuzun TABLO-3’te belirtilen alan/bölümlerinden mezun olmak,

 ç. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2014 yılında yapılacak olan Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS)’na katılmış olmak,

 d. TABLO-3’te yer alan, alan/bölümlerinin karşısında belirtilen YGS puan türüne göre belirlenecek taban puanı almış olmak,

 e. Şehit, Malül Gazi ve Muharip Gazi çocukları için, alınacak öğrenci sayısının % 5 (beş)’i oranında ilave kontenjan verilecek olup, bahse konu adayların 2014 YGS’ye katılmış olmaları gerekmektedir.

TABLO-3’te yer alan, alan/bölümlerinin karşısında belirtilen YGS puan türünden Deniz Astsubay Meslek

Yüksek Okulu Komutanlığınca belirlenecek taban puanın % 90’ı oranında puan alan şehit, malül gazi ve muharip gazi çocukları İkinci Seçim Aşamalarına davet edilecek, sınav ve muayenelerde başarılı olan adaylardan % 5’lik kontenjana girenler okula girmeye hak kazanacaktır.

3. SAĞLIK VE YAŞ İLE İLGİLİ KOŞULLAR:

 a. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nin; Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarına girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık niteliklerine uygun olmak ve bu durumunu sevk edilecekleri Asker Hastanelerinden alacakları “Askeri Öğrenci Olur” kararlı sağlık raporu ile belgelendirmek,

 b. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak, göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak, düz taban olmamak, konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak,

 c. Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak),

 ç. Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esas alınarak TABLO–4’te belirtilen yaşlara göre boy standartları içerisinde yer almak,

 d. 21 yaşından büyük olmamak (1993 yılında ve daha sonra doğan adayların kaydı yapılır.),

 e. Yaş hesaplamalarında 2014 yılı esas alınacak olup; ay ve gün farkları dikkate alınmayacaktır.

 f. Adayların boy ve kiloları TABLO–4′te belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde bulunmak ve boy-kilo oranı Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirlenen sınırlar içinde bulunmak,

UYARI: Asker Hastanelerince verilecek raporlara dayanılarak; sağlık durumları, Kuvvet Komutanlıklarının özelliklerine göre, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde belirtilen esaslara uygun olmadığı tespit edilenlerin okulla ilişikleri kesilir. 

İNTERNETTEN ÖN KAYIT İŞLEMLERİNİN SONUÇLARI ADAYLARA NASIL DUYURULACAKTIR?

 a. İnternetten ön kayıt yapan adaylardan yapılacak değerlendirme sonucunda; başvuruları kabul edilen ve İkinci Seçim Aşamalarına alınacak aday sayısı için belirlenen kontenjan içerisinde yer alan tüm adaylar, İkinci Seçim Aşamalarına çağrılacaktır.

 b. Aday öğrencilerin başvurularının kabul edilip edilmediği ve 2’nci Seçim Aşamalarına geliş tarihleri HAZİRAN 2014 tarihinden itibaren www.damyo.edu.tr internet adreslerinden açıklanacaktır.  

 c. Ayrıca yukarıda belirtilen internet adreslerinden adaylarımıza sınavlar ile ilgili gerekli duyurular ve bilgilendirmeler yapılacaktır.

 ç. Başvuruların sona ermesinden sonra yapılacak değerlendirme sonucunda, aday kaydı yapılan ancak sınavlara alınacak aday sayısı için belirlenen kontenjan içerisinde yer alamayan adaylar, İkinci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARINA ÇAĞIRILACAK ADAYLAR NASIL TESPİT EDİLECEKTİR?

 2014-YGS sonuçlarının açıklanmasını müteakip, TABLO-3’te mevcut alan/bölümlerin karşısında belirtilen YGS (YGS-1, YGS-2 ya da YGS-3, YGS-4 ya da YGS-5, YGS-6) puan türlerinden en yüksek olanına göre, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere başarı sıralamasına tabi tutulacak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenecek kontenjan doğrultusunda tespit edilecek adaylar İkinci Seçim Aşamalarına çağırılacaklardır.

UYARI : Taban puanları aşan ve İkinci Seçim Aşamalarına giriş hakkı elde eden aday öğrencilere posta yoluyla çağrı yapılmayacaktır.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAKTIR?

 a. Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu İkinci Seçim Aşamaları, Deniz Harp Okulu/TUZLA’da 27 HAZİRAN – 17 TEMMUZ 2014 tarihleri arasında her adaya bildirilecek günlerde yapılacaktır.  

 b. HAZİRAN 2014 içerisinde İkinci Seçim Aşamalarına davet edilen aday bilgileri ve sınav tarihleri açıklanacaktır.

UYARI-1 İstenilen belgeleri tam olarak getirmeyen adaylar İkinci Seçim Aşamalarına alınmayacaktır. 

 Başvuru kılavuzunu görmek için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız..

 

YORUM YAZ • vs side effects
 • can you get high on
 • infant overdose
 • class
 • 5 preAo
 • hfa administration
 • diabetes type 1
 • can you take more than twice day
 • price walgreens
 • 2 yr olds
 • low blood pressure
 • does cause rash
 • diferencia entre y
 • how many a day
 • personality change
 • sun exposure
 • and alcohol
 • o invega
 • generika 20mg
 • daily for men
 • rash side effect
 • buy generic online
 • what is the drug 400 mg used for
 • taking blood pressure tablets
 • bis 2-6 ani prospect
 • how long does it take infant to work
 • 10 mg tipat
 • baby side effects
 • 43 ans
 • recommended dosage trigeminal neuralgia
 • cream molluscum contagiosum children
 • cures std
 • will get rid scars
 • tsh levels
 • fda
 • 5 years post
 • gel panadol
 • 60 mg capsule color
 • yahoo
 • 20 fiyat
 • precio de generico en mexico
 • coverage
 • interaction
 • 1 eileider
 • bAbA 4 mois
 • duo 625 mg filmtabletta A?ra
 • muscle pain weakness
 • cold sore cream and pregnancy
 • first month
 • gingival hyperplasia
 • recreational use dosage
 • apteka internetowa
 • 7 stA?ck 90 mg
 • ve ms
 • is good for sinus infections
 • low vitamin d
 • used heart problems
 • is available over the counter
 • lethal overdose
 • para que sirve el crema
 • medication for seizures
 • will generic available us
 • do you lose weight
 • pregnancy safe
 • does have a maoi inhibitor
 • allergic reaction to xl
 • what is d 50
 • y -d
 • does acne come back after treatment
 • week 17
 • generic chewable tablets
 • e tirare latte
 • cost of vs.
 • yellow urine
 • how much does it cost
 • side effects lightheadedness
 • should i take for more than 5 years
 • cause diarrhea
 • comed bill pay
 • ratings reviews
 • 4 6mg
 • d walgreens
 • buy online
 • generic solutab recall
 • low testosterone levels
 • e lupus
 • interaction between
 • vomiting
 • 500 mg
 • anxiety medication
 • wellbutrin side effects
 • side effects on liver
 • injection
 • patch 5 sus
 • jrcalc
 • duo 1g
 • cream potency
 • peripheral neuropathy pain
 • side effects women weight gain
 • vs effectiveness
 • opiniAes sobre o
 • cheap no prescription
 • does prozac help with withdrawal
 • medicine pain
 • children under 2 months
 • dose for 2 year old
 • ovulation test
 • kidney
 • chicken pox dosage
 • medication side effects
 • or for sinus infection
 • can take
 • 4154585992
 • side effects appetite
 • gia thuoc 1g
 • can you use pct
 • empeche t il fecondation
 • e usado para aborto
 • vs floxacin
 • can cause stomach pain
 • allergy
 • non drowsy at night
 • e hidroclorotiazida
 • dosage treat trichomoniasis
 • which better or
 • side effects taking while pregnant
 • generic
 • side effects of for miscarriage
 • use erectile dysfunction
 • e provera
 • for asthma and allergies
 • hypothyroidism
 • immediate effects
 • extra strength ingredients
 • classification
 • patent expiration date
 • norweco model 960
 • gingival hyperplasia treatment
 • dark green leafy vegetables
 • side effects weaning off
 • cijena u ljekarni
 • to treat addiction
 • interaction
 • second round 100mg
 • nuclear quad cities generating station
 • magnesium levels
 • yahoo
 • 7008983792
 • vs sodium
 • recurring hives relief reviews
 • arret d'allaitement
 • v.
 • and fsh shots
 • drug side effects
 • happens if just stop taking
 • dla 1 5 rocznego dziecka
 • 5 mg
 • dosage and administration
 • can i take and wellbutrin
 • take before a workout
 • product monograph
 • quais sA?o os efeitos colaterais do
 • should i take everyday
 • e doc
 • expectorant safe pregnant women
 • causing leg pain
 • ds bv
 • when patent expire
 • mezclar pulmicort y
 • target
 • and
 • atrial fibrillation fda
 • can overdose fatal
 • stock forecast
 • trichomoniasis
 • liver function test
 • taking and
 • taken with alcohol
 • can you take xanax and
 • abortionist vacuum procedure
 • medicine
 • what foods should you not eat while taking
 • grupo vision juvenil
 • pastillas para desparasitar
 • empregos. ltda
 • flas 10 mg
 • can get performance anxiety
 • using with cytomel
 • ds dosage cystitis
 • side effects fainting
 • drug interactions
 • diferencia entre la y
 • adalah
 • fda approval children
 • hd prescribing information
 • flovent
 • gel how often to apply
 • mom golf commercial
 • dental work
 • current value stock
 • after 5 years
 • interaction
 • immediate relief
 • syphilis
 • mexico
 • rebate coupon
 • 2 times a day
 • 10 mg packet
 • in capsules
 • tabletas 500
 • can you take concerta
 • how soon should i take
 • expiration
 • hcl 1 gram
 • taking safe while pregnant
 • nombre generico del femenino
 • reviews uk
 • 150 side effects
 • 24 hour non drowsy
 • e extrasistole
 • crema para que sirve
 • effects on fetus
 • respiratory acidosis
 • otc uses
 • hyperammonemia mechanism
 • secondary angle closure glaucoma
 • can and namenda taken together
 • get rid red face while
 • tabs
 • for male infertility treatment
 • can you take while
 • community acquired pneumonia
 • buy online uk
 • for a kidney infection
 • aphex twin discogs
 • burping
 • a elle
 • lyme disease
 • dosing hemodialysis
 • generic prices
 • hypogonadism treatment
 • quem tomou e teve gemeos
 • uk equivalent
 • impotence
 • o primeiro ninguem esquece
 • dosage 20 mg
 • or
 • ok to take while breastfeeding
 • A?el ulotka
 • for interstitial cystitis user reviews
 • side effects coming off
 • can i take with
 • trial sample
 • ointment for genital herpes
 • novartis emulgel 100 g test
 • and alcohol
 • false positive benzodiazepines
 • vs. vs.
 • thermal ciudad real telefono
 • what is drug used for
 • label
 • vitamin e
 • not working abortion
 • active ingredients
 • dangerous pregnant women
 • ayia napa turisti per caso
 • how supplied
 • kids
 • side effects fatigue
 • dosage children strep
 • can u take at night
 • package insert
 • recommended dosage
 • schweiz kaufen
 • suzie q
 • 5 mg tablet
 • how long does take to start working
 • safe take while pregnant
 • lAAke ja alkoholi
 • informacion en espanol
 • antibiotic for strep
 • cream shoppers drug mart
 • drug interactions
 • 500 emorroidi
 • 5 mg tablet
 • eli lilly developing case study
 • pills review
 • evohaler leaflet
 • klonopin interactions
 • comparaison et modopar
 • askapatient
 • cream acne
 • 100 mg street value
 • side effects stop taking
 • united healthcare coverage
 • can you take and
 • taking and for diverticulitis
 • before after pictures people
 • happens girls use
 • free trial voucher
 • onset peak and duration
 • mechanism hyponatremia
 • can you take on a full stomach
 • does raise blood pressure
 • while
 • vs
 • not covered by insurance
 • low levels symptoms
 • 30 mg reviews
 • medication
 • recall
 • can you take with hydrocodone
 • nsaids
 • efectos secundarios
 • teenage depression
 • can u take vicodin
 • regles douloureuses sous
 • uae
 • pregnancy
 • differenza tra e forte
 • why cant you take diet pills with
 • 600 mg high
 • can you take and prozac together
 • vs ambien for sleep
 • pregnancy risk category
 • side effects headache
 • what class
 • results after a month
 • and together
 • shampoo for seborrheic dermatitis
 • inhaler addiction
 • emulgel dzialanie
 • after
 • no prescription
 • 5 ml
 • gel safe when breastfeeding
 • food precautions when taking
 • daily dose cost
 • home remedy
 • I II?I?I? II?I?II? I?IIIIII?I?
 • e minoxidil
 • 37.5mg side effects
 • does jelly work on women
 • paresthesia
 • 24 d
 • cheapest canadian pharmacy
 • use during labor
 • fda approval
 • oral tablet 200 mcg
 • 500 mg directions
 • used for ibs
 • children dose
 • causes constipation
 • when to take medication
 • nursing considerations
 • light fixtures
 • how long does it take for to start working
 • spotting while taking
 • for concentration
 • dosage
 • is generic gluten free
 • is expired safe to take
 • with gonal f
 • traveling while
 • cream alcohol
 • is all delayed release
 • will become available generic
 • together
 • zalf zwanger
 • medicine for gout
 • puedo tomar alcohol si tomo plus
 • and gastrin levels
 • dosage side effects
 • peripheral neuropathy
 • side effects after long term use
 • cr 20 mg drug
 • extended release dosage
 • toxicity signs and symptoms
 • sr 75 opinie
 • why wait to eat after taking
 • roche precio uruguay
 • dose autoimmune hepatitis
 • levels too high
 • 200 a cosa serve
 • cream herpes
 • fever
 • and taken together
 • cr dosing conversion
 • uses
 • i took while pregnant
 • extreme exhaustion
 • common ohss
 • cross sensitivity
 • generic tablets
 • dividend schedule
 • pregnancy side effects
 • kidney failure due
 • ci 85 sale
 • 6 year old
 • breaking out one month after