Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi


ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ TEKNİKERİ

TANIM

Klasik enerji kaynaklarına alternatif olarak sunulan; güneş, rüzgâr, jeotermal, dalga, gel-git ve akıntı ile hidrojenden enerji üretimi aşamasında her türlü donanım ve elektrik- elektronik tesislerin kurulması, çalıştırılması, bakım ve onarım işlerinde teknisyen ile mühendis arasında görev yapan kişidir.

 GÖREVLERİ

Uygulanacak alternatif enerji kaynağının çeşidine göre yetki alanı içerisinde hazırlanmış planlar dahilinde;

 • Yakıt hücreleri, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji tasarrufu, endüstriyel kurutma, dondurma sistemleri ve ısıalanlarında çalışmalar yapar.
 • Ülkenin alternatif enerji stratejisinin ve politikalarının belirlenmesinde katkıda bulunur.
 • Alternatif enerji kaynaklarının tanımlanması, üretimi, işletilmesi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarında görev yapar.
 • Sistemleri geliştirmek ve denetlemek için testler ve deneyler yapar.
 • Periyodik olarak verileri toplar analiz eder ve sonuçları bir rapor halinde ilgililere sunar.
 • İşçilerin, teknisyenlerin görevlerini gerektiği şekilde yapıp yapmadığını denetler.
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.
 • Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.
 • Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.

 MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi Teknikeri olmak isteyenlerin,

 • Üst düzeyde genel akademik yeteneğe sahip,
 • Matematik, fizik, kimya derslerine ilgili ve bu alanda başarılı,
 • Bedensel ve zihinsel herhangi bir özrü olmayan,
 • Analitik düşünme ve problem çözme yeteneği gelişmiş,
 • Sorumluluk duygusu gelişmiş, dikkatli, sabırlı,
 • Çevre sorunlarına karşı duyarlı,
 • Ekip çalışmalarına yatkın,
 • Zor şartlar altında çalışabilen doğru ve çabuk karar verebilen kimseler olmaları gerekir.

 ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Alternatif enerji kaynakları teknolojilerinde çalışanlar bazen kapalı ortamlarda bezen de açık ortamlarda çalışırlar. Çalışma ortamları teknolojinin çeşidine ve tesisatın kurulduğu yere göre değişir. Çalışma yerleri gürültülü, radyasyon ve ısı değişiklikleri olabilen, nemli veya kuru ortamlardır. Görev yaparken dikkatsizlik önemli kazalara ve büyük mali kayıplara yol açabilir. Çalışırken genellikle meslektaşları, diğer çalışanlar ve müşteriler ile iletişimi çerisindedirler.

EĞİTİM SONUNDA ALINAN BELGE-DİPLOMA VE UNVANI

Eğitimini başarı ile tamamlayanlara “Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi” önlisans diploması ve “Tekniker” unvanı verilir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Modern yaşamda enerjiye olan bağımlılığımız gittikçe artarken aynı zamanda çevreye verdiğimiz tahribatın farkına varıp çevreye uyumlu ve daha temiz enerji kaynaklarına yönelme gereği gün geçtikçe artmaktadır. Sürdürülebilir bir kalkınmanın sürekli ve kaliteli bir enerji arzıyla mümkün olacağı da çok bilinen bir husustur. Ülkemizde kamu sektöründe ve özel sektörde alternatif enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği konularında görev alacak sorumluluk sahibi, görev bilinci yüksek insan gücü yetiştirilmesi amaçlanmaktadır ve buna çok fazla ihtiyaç vardır.

Meslek elemanları kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilecekleri gibi bağımsız olarak da çalışabilmektedirler. Bağımsız çalışanlar enerji sektörüne danışmanlık yapıp projeler üretebilirler.

Çalışmalarında bilim ve teknolojik ilkeleri uygulayan, işin gereklerine uygun araç-gereçleri seçen, alanı ile ilgili yenilikleri takip edebilen, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip olan teknik elemanlar daha rahat iş bulabilmektedirler. Yakın gelecekte konuyla ilgili enerji politikasındaki gelişmeler sonucunda büyük bir istihdam imkânı olacağı öngörülmektedir.

MESLEKTE İLERLEME

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde

 • Elektrik Mühendisliği,
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği,
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği,
 • Fizik

lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

 

EK BİLGİLER

Alternatif Enerji Kaynaklarının tüm çeşitlerinin tanımlanması;

 • Güneş Enerjisi: Güneş ışığından elde edilen enerjidir.
 • Rüzgar Enerjisi: Rüzgar gücünden (esintisinden) elde edilen enerjidir.
 • Jeotermal Enerji: Yeryüzüne çıkan sıcak sulardan elde edilen enerjidir.
 • Dalga Enerjileri: Okyanus, denizler gibi büyük su kütlelerinden meydana gelen dalgalardan elde edilen enerjidir.
 • Gel-Git ve Akıntı Enerjileri: Gel-Git veya okyanus akıntısı nedeniyle yer değiştiren su kütlelerinin sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjilerden elde edilen elektrik enerjisidir.
 • Hidrojen Enerjileri: Su ve doğalgaz gibi birincil enerji kaynaklarındaki hidrojenin ayrıştırılmasıyla elde edilen enerjidir.


 • vs side effects
 • can you get high on
 • infant overdose
 • class
 • 5 preAo
 • hfa administration
 • diabetes type 1
 • can you take more than twice day
 • price walgreens
 • 2 yr olds
 • low blood pressure
 • does cause rash
 • diferencia entre y
 • how many a day
 • personality change
 • sun exposure
 • and alcohol
 • o invega
 • generika 20mg
 • daily for men
 • rash side effect
 • buy generic online
 • what is the drug 400 mg used for
 • taking blood pressure tablets
 • bis 2-6 ani prospect
 • how long does it take infant to work
 • 10 mg tipat
 • baby side effects
 • 43 ans
 • recommended dosage trigeminal neuralgia
 • cream molluscum contagiosum children
 • cures std
 • will get rid scars
 • tsh levels
 • fda
 • 5 years post
 • gel panadol
 • 60 mg capsule color
 • yahoo
 • 20 fiyat
 • precio de generico en mexico
 • coverage
 • interaction
 • 1 eileider
 • bAbA 4 mois
 • duo 625 mg filmtabletta A?ra
 • muscle pain weakness
 • cold sore cream and pregnancy
 • first month
 • gingival hyperplasia
 • recreational use dosage
 • apteka internetowa
 • 7 stA?ck 90 mg
 • ve ms
 • is good for sinus infections
 • low vitamin d
 • used heart problems
 • is available over the counter
 • lethal overdose
 • para que sirve el crema
 • medication for seizures
 • will generic available us
 • do you lose weight
 • pregnancy safe
 • does have a maoi inhibitor
 • allergic reaction to xl
 • what is d 50
 • y -d
 • does acne come back after treatment
 • week 17
 • generic chewable tablets
 • e tirare latte
 • cost of vs.
 • yellow urine
 • how much does it cost
 • side effects lightheadedness
 • should i take for more than 5 years
 • cause diarrhea
 • comed bill pay
 • ratings reviews
 • 4 6mg
 • d walgreens
 • buy online
 • generic solutab recall
 • low testosterone levels
 • e lupus
 • interaction between
 • vomiting
 • 500 mg
 • anxiety medication
 • wellbutrin side effects
 • side effects on liver
 • injection
 • patch 5 sus
 • jrcalc
 • duo 1g
 • cream potency
 • peripheral neuropathy pain
 • side effects women weight gain
 • vs effectiveness
 • opiniAes sobre o
 • cheap no prescription
 • does prozac help with withdrawal
 • medicine pain
 • children under 2 months
 • dose for 2 year old
 • ovulation test
 • kidney
 • chicken pox dosage
 • medication side effects
 • or for sinus infection
 • can take
 • 4154585992
 • side effects appetite
 • gia thuoc 1g
 • can you use pct
 • empeche t il fecondation
 • e usado para aborto
 • vs floxacin
 • can cause stomach pain
 • allergy
 • non drowsy at night
 • e hidroclorotiazida
 • dosage treat trichomoniasis
 • which better or
 • side effects taking while pregnant
 • generic
 • side effects of for miscarriage
 • use erectile dysfunction
 • e provera
 • for asthma and allergies
 • hypothyroidism
 • immediate effects
 • extra strength ingredients
 • classification
 • patent expiration date
 • norweco model 960
 • gingival hyperplasia treatment
 • dark green leafy vegetables
 • side effects weaning off
 • cijena u ljekarni
 • to treat addiction
 • interaction
 • second round 100mg
 • nuclear quad cities generating station
 • magnesium levels
 • yahoo
 • 7008983792
 • vs sodium
 • recurring hives relief reviews
 • arret d'allaitement
 • v.
 • and fsh shots
 • drug side effects
 • happens if just stop taking
 • dla 1 5 rocznego dziecka
 • 5 mg
 • dosage and administration
 • can i take and wellbutrin
 • take before a workout
 • product monograph
 • quais sA?o os efeitos colaterais do
 • should i take everyday
 • e doc
 • expectorant safe pregnant women
 • causing leg pain
 • ds bv
 • when patent expire
 • mezclar pulmicort y
 • target
 • and
 • atrial fibrillation fda
 • can overdose fatal
 • stock forecast
 • trichomoniasis
 • liver function test
 • taking and
 • taken with alcohol
 • can you take xanax and
 • abortionist vacuum procedure
 • medicine
 • what foods should you not eat while taking
 • grupo vision juvenil
 • pastillas para desparasitar
 • empregos. ltda
 • flas 10 mg
 • can get performance anxiety
 • using with cytomel
 • ds dosage cystitis
 • side effects fainting
 • drug interactions
 • diferencia entre la y
 • adalah
 • fda approval children
 • hd prescribing information
 • flovent
 • gel how often to apply
 • mom golf commercial
 • dental work
 • current value stock
 • after 5 years
 • interaction
 • immediate relief
 • syphilis
 • mexico
 • rebate coupon
 • 2 times a day
 • 10 mg packet
 • in capsules
 • tabletas 500
 • can you take concerta
 • how soon should i take
 • expiration
 • hcl 1 gram
 • taking safe while pregnant
 • nombre generico del femenino
 • reviews uk
 • 150 side effects
 • 24 hour non drowsy
 • e extrasistole
 • crema para que sirve
 • effects on fetus
 • respiratory acidosis
 • otc uses
 • hyperammonemia mechanism
 • secondary angle closure glaucoma
 • can and namenda taken together
 • get rid red face while
 • tabs
 • for male infertility treatment
 • can you take while
 • community acquired pneumonia
 • buy online uk
 • for a kidney infection
 • aphex twin discogs
 • burping
 • a elle
 • lyme disease
 • dosing hemodialysis
 • generic prices
 • hypogonadism treatment
 • quem tomou e teve gemeos
 • uk equivalent
 • impotence
 • o primeiro ninguem esquece
 • dosage 20 mg
 • or
 • ok to take while breastfeeding
 • A?el ulotka
 • for interstitial cystitis user reviews
 • side effects coming off
 • can i take with
 • trial sample
 • ointment for genital herpes
 • novartis emulgel 100 g test
 • and alcohol
 • false positive benzodiazepines
 • vs. vs.
 • thermal ciudad real telefono
 • what is drug used for
 • label
 • vitamin e
 • not working abortion
 • active ingredients
 • dangerous pregnant women
 • ayia napa turisti per caso
 • how supplied
 • kids
 • side effects fatigue
 • dosage children strep
 • can u take at night
 • package insert
 • recommended dosage
 • schweiz kaufen
 • suzie q
 • 5 mg tablet
 • how long does take to start working
 • safe take while pregnant
 • lAAke ja alkoholi
 • informacion en espanol
 • antibiotic for strep
 • cream shoppers drug mart
 • drug interactions
 • 500 emorroidi
 • 5 mg tablet
 • eli lilly developing case study
 • pills review
 • evohaler leaflet
 • klonopin interactions
 • comparaison et modopar
 • askapatient
 • cream acne
 • 100 mg street value
 • side effects stop taking
 • united healthcare coverage
 • can you take and
 • taking and for diverticulitis
 • before after pictures people
 • happens girls use
 • free trial voucher
 • onset peak and duration
 • mechanism hyponatremia
 • can you take on a full stomach
 • does raise blood pressure
 • while
 • vs
 • not covered by insurance
 • low levels symptoms
 • 30 mg reviews
 • medication
 • recall
 • can you take with hydrocodone
 • nsaids
 • efectos secundarios
 • teenage depression
 • can u take vicodin
 • regles douloureuses sous
 • uae
 • pregnancy
 • differenza tra e forte
 • why cant you take diet pills with
 • 600 mg high
 • can you take and prozac together
 • vs ambien for sleep
 • pregnancy risk category
 • side effects headache
 • what class
 • results after a month
 • and together
 • shampoo for seborrheic dermatitis
 • inhaler addiction
 • emulgel dzialanie
 • after
 • no prescription
 • 5 ml
 • gel safe when breastfeeding
 • food precautions when taking
 • daily dose cost
 • home remedy
 • I II?I?I? II?I?II? I?IIIIII?I?
 • e minoxidil
 • 37.5mg side effects
 • does jelly work on women
 • paresthesia
 • 24 d
 • cheapest canadian pharmacy
 • use during labor
 • fda approval
 • oral tablet 200 mcg
 • 500 mg directions
 • used for ibs
 • children dose
 • causes constipation
 • when to take medication
 • nursing considerations
 • light fixtures
 • how long does it take for to start working
 • spotting while taking
 • for concentration
 • dosage
 • is generic gluten free
 • is expired safe to take
 • with gonal f
 • traveling while
 • cream alcohol
 • is all delayed release
 • will become available generic
 • together
 • zalf zwanger
 • medicine for gout
 • puedo tomar alcohol si tomo plus
 • and gastrin levels
 • dosage side effects
 • peripheral neuropathy
 • side effects after long term use
 • cr 20 mg drug
 • extended release dosage
 • toxicity signs and symptoms
 • sr 75 opinie
 • why wait to eat after taking
 • roche precio uruguay
 • dose autoimmune hepatitis
 • levels too high
 • 200 a cosa serve
 • cream herpes
 • fever
 • and taken together
 • cr dosing conversion
 • uses
 • i took while pregnant
 • extreme exhaustion
 • common ohss
 • cross sensitivity
 • generic tablets
 • dividend schedule
 • pregnancy side effects
 • kidney failure due
 • ci 85 sale
 • 6 year old
 • breaking out one month after